De wortel van Sporta

Toon Claes pleit voor taskforce om beweegarmoede aan te pakken

woensdag 26/08
Toon Claes Sporta

Nagenoeg 80 jaar geleden werd Sporta door Antoon van Clé, ‘de sportpater’, bedacht. De norbertijn uit Tongerlo droomde van een organisatie die de sportwereld mooier, groter en beter kon maken. Als eerste had hij de positieve effecten - in het bijzonder de sociale, ethische en educatieve waarden- van sportbeoefening ontdekt. Aan zijn geesteskind Sporta gaf hij de opdracht om zijn gedachtegoed uit te dragen en zoveel mogelijk mensen van de sportieve geneugtes te laten genieten. De huidige voorzitter Toon Claes, de bekende orthopedisch chirurg in het AZ Herentals, houdt dit heilige vuur met geestdrift laaiend. 

Toon Claes: “In de visie die Van Clé voor het eerst in 1936 poneerde, zit het DNA van het huidige Sporta vervat. In 80 jaar tijd onderging de wereld een gigantische metamorfose. De technologische vooruitgang raasde als een tsunami doorheen de twintigste eeuw en zette zowat alles op zijn kop. Ook de sportwereld, waar commercialisering, medialisering, medicalisering, gigantisme, prestatiedrang, winstbejag ,en noem maar op, de kop opstaken. Is het niet waanzinnig en immoreel dat een voetballer tegenwoordig 320.000 euro per week opstrijkt? Maar desondanks is er in se weinig veranderd. Het speelveld uit vorige eeuw kreeg weliswaar een ander uitzicht, maar aan het oorspronkelijke spel is niet geraakt. Ook Sporta moet vandaag de dag de sociale, ethische en educatieve waarden van sport bewaken en promoten… Net zoals onze stichter ons heeft voorgedaan.”

Toon Claes: "Het is aan Sporta om de sociale, ethische en educatieve waarden van sport te bewaken en te promoten."

Het huidige tijdsgewricht, waar de commercialisering hoogtij viert, maakt deze opdracht niet lichter, me dunkt.

“Ik blijf nochtans optimistisch. Er zijn inderdaad steeds meer sportaanbieders uit commerciële hoek, maar ik merk toch dat heel wat nieuwkomers, zoals Golazo, het ethische belang, al of niet gecamoufleerd- onderschrijven. Tegenwoordig is aan zowat elk sportevenement een goed doel gekoppeld. Ook almaar meer bedrijven voeren het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Zij streven niet alleen winst na, maar richten hun focus ook op het milieu, het welzijn van de medewerkers en sociale projecten.”

 

Komt de sociale rol van sport, waar u zo op hamert, niet in het gedrang door de toegenomen individualiseringsdrang? Mensen lopen en fietsen liever op hun eentje dan zich bij een club aan te sluiten.

“Neen, mensen lopen en fietsen nog altijd het liefst in groep, weliswaar in los, minder gestructureerd verband. We bepalen graag zelf ons levensritme en houden niet van een te nijpend keurslijf. Het strakke tijdschema dat sportclubs hanteren, past niet meer in ons kraam. Wat we nodig hebben, is flexibiliteit. Als clubs zich aan deze nieuwe behoeften aanpassen, hoeven ze niet bang van de toekomst te zijn.”

 

"Indien clubs niet aan populariteit willen inboeten, dan zullen ze hoe dan ook meer klantgericht moeten denken en handelen"

Geloof je dat clubs die nodige flexibiliteit aan de dag kunnen leggen?

“Indien clubs niet aan populariteit willen inboeten, dan zullen ze hoe dan ook meer klantgericht moeten denken en handelen. Mijn grote bekommernis is echter de vergrijzing van de clubbestuurders. De gemiddelde leeftijd is te hoog. Van die mensen mag je echter niet verwachten dat ze met flashy websites en hippe social mediacampagnes moderne sporters triggeren. Er is een gebrek aan nieuwe, jonge sportbestuurders die opnieuw leven in de brouwerij kunnen brengen. Helaas staan zij niet in grote getale te dringen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Vandaar dat een mogelijke oplossing ligt in het creëren van partnerships tussen clubs, zodat ze samen op een efficiënte manier een ruim, veelzijdig en dus klantgericht sportaanbod met een hoge belevingswaarde kunnen presenteren.”

 

Vind je de daling van clubleden een gevaarlijke trend?

“De klassieke competitiesport zal hiervan ongetwijfeld de gevolgen dragen. Ik vernam onlangs dat de motorcrossclub Keiheuvel in Balen ophoudt te bestaan, omdat de oude bestuursleden geen opvolging hebben gevonden. Hiermee verdwijnt een van de mooiste en spectaculairste crossen van het land. Spijtig. Maar tegelijkertijd stel ik vast dat deze trend geen invloed op de globale sportparticipatie heeft. Integendeel. Tijdens het jongste Sporta-congres toonde professor Jeroen Scheerder aan dat momenteel 66 procent van de Vlamingen sport beoefent. Twintig jaar geleden was dit minder dan 50 procent. Het gros, 85 procent, blijkt recreatief bezig te zijn, vooral met niet-clubgebonden sporten.”

 

Acht je het mogelijk dat de huidige participatiegraad blijft stijgen?

“Ja, want steeds meer mensen zijn doordrongen van de gezondheidsgedachte. Diegenen die al sporten, willen meer sporten en vele sedentairen uiten de ambities om eindelijk eens in actie te schieten. Bovendien is het de taak van Sporta om het percentage op te krikken. Dit kan door nieuwe groeimarkten aan te boren. Vooral bij de kansengroepen, zoals mensen met een beperking, is er nog veel marge. Via onze organisatie To Walk Again proberen we deze leemte op te vullen. Speciaal voor personen met een dwarslaesie hebben we sinds vorig jaar met de invoering van een gecomputeriseerde staprobot een nieuw aanbod gecreëerd. Het succes is zo groot dat we weldra twee nieuwe toestellen zullen aanschaffen. In primeur kan ik trouwens verklappen dat tijdens de Memorial Van Damme voor het eerst een race tussen vier deelnemers met een staprobot, twee Belgen, een Duitser en een Nederlander, is geprogrammeerd.”

 

Ondanks het toenemend gezondheidsbesef worden we geconfronteerd met een toename van het aantal obese mensen.

“Overgewicht vormt de grootste bedreiging van de volksgezondheid. De cijfers zijn alarmerend. We mogen niet langer treuzelen om dit probleem aan te pakken. Ook al ligt de oplossing niet voor het grijpen. Obesitas is een politiek vraagstuk waarover vele instanties zich moeten buigen. Het is een kluif waarin zowel het onderwijs, de media, de sportsector, de voedingsindustrie, de medische wereld als de omgevingsarchitecten hun tanden dienen in te zetten. Hoogtijd dat ze zich groeperen in een taskforce om samen een gefundeerd, allesomvattend masterplan op te stellen.”

 

Kan Sporta hierin een rol van betekenis spelen?

“Het minste wat we kunnen doen, is het probleem aankaarten, druk zetten op de betrokken ministers en de publieke opinie beïnvloeden. Daarom is deze nieuwe Sporta-site met zijn groot bereik een belangrijk forum. Het biedt ons de mogelijkheid om de alarmklok te luiden en de beleidsmakers wakker te schudden. Moet Sporta zich dan gedragen als een luis in hun pels? Een luis is een vies beestje dat moet bestreden worden. Laat ons dus liever via deze site de politici en de bevolking een lekkere, doch gezonde wortel voorhouden!” (lacht)

 

Sporta-magazine is een uitgave van Sporta-federatie, die deel uitmaakt van de Sporta-groep.