Eerbetoon aan URBAIN CLAEYS

Sporta verliest een steunpilaar van formaat

woensdag 15/02

Loslaten en afscheid nemen behoren mee tot de werkelijkheid van het leven. Maar opeens onverhoeds een allerbeste vriend verliezen met wie men vanaf de gezamenlijke assistententijd in Leuven een halve eeuw eng verbonden is, knijpt de keel dicht. Doet heel zeer. In één klap verandert er veel. Dit uur is een moeilijk en ontroerend moment 

Toch sluipt door de droefheid van dit ogenblik, gelukkig ook, de glimlach van de herinnering aan Urbain. Vriend en Kompaan, met hoofdletter. Man van het creatieve idee en van de daad. Wonderlijk veelzijdig, van zeldzame allure.

Onderwijs en onderzoek, advies- en beleidsfuncties -van héél veel gewicht en van minder in het oog vallende- en engagementen in het verenigingsleven werden aldoor gecombineerd. Urbain heeft op diverse posten een beslissende rol gespeeld. Steeds bereid om daar mee te werken waar naar zijn mening iets goeds te doen was. Wij noemden het wel eens zijn “simultaanspel op drie, soms nog meer borden”

Urbain Claeys, geflankeerd door echtgenote Clarisse, zoon Peter en dochters Veerle en Annick

De domeinen waarin hij niet uit te wissen sporen achterlaat zijn navenant talrijk. Hij is een van de drijvende krachten van het sportsociologisch onderzoek. Voor menig student een hand op hun schouder. Voor Sporta een steunpilaar van formaat. Vooral op ogenblikken dat het er toe deed. Op velerlei wijzen heeft hij de ontwikkelingsgang ervan voortgeholpen, vorm en profiel gegeven.

De authenticiteit en de hartelijkheid waarmee het gebeurde, maakte de samenwerking over jaren geweldig. Zeer terecht noemen zij die thuis zijn in de wereld van de ‘sport-voor-allen’-beweging en van het toerisme hem een man van goudwaarde. Een beweger. Een gangmaker.

Op velerlei wijzen heeft hij de ontwikkelingsgang van Sporta voortgeholpen, vorm en profiel gegeven. Vooral op ogenblikken dat het er toe deed

Urbain heeft zichzelf werkelijk niet gespaard. Bij wijlen moet hij het echt zo druk hebben gehad als een kip met Pasen!

Waarbij wellicht niet het feit dat hij zoveel deed belangrijk is, maar de manier waarop hij dat vele heeft gedaan. Met een zeldzame toewijding en grote kennis van zaken. Onbaatzuchtig. Zonder berekening. Uit overtuiging. Met veel goesting. Weg wijzend. Soepel en vriendelijk. Nooit boven de mensen. Altijd in samenspraak. Verbinden was zijn ding.

Urbain heeft zichzelf werkelijk niet gespaard. Bij wijlen moet hij het echt zo druk hebben gehad als een kip met Pasen!

Daarom heeft hij zich bij zovele mensen van allerlei slag bemind gemaakt. Heeft hij bij zovelen respect afgedwongen, bewondering en dankbaarheid.

Gewis heeft ieder van ons ook zijn persoonlijke reden om Urbain dankbaar te blijven en hem niet te vergeten.

Voor mij, zoals wel vanzelf spreekt, de jarenlange sympathie en belangstelling. De vreugde die de samenwerking met hem bood. De weerkerende gedachtewisselingen over wat her en der was. En het prakkezeren over wat beter kon zijn.

Aan thema’s was nooit een gebrek. Het meest vanwege de vriendschap, de beleving en de viering ervan bij elk weerzien. De deugddoende korte uitstappen. En zolang het ging, de gezamenlijke vakantiedagen, elk jaar weer wanneer de kalender zich in de buurt van midden augustus bewoog.

Met die vele warme beelden uit de goudmijn van onze herinnering leven we nu verder. Dragen we al het mooie mee doorheen de dagen.

 

Em. prof. dr. Herman Van Pelt

Sporta-magazine is een uitgave van Sporta-federatie, die deel uitmaakt van de Sporta-groep.