Goed Bestuur in de sport...

behelst niet alleen woorden, maar ook daden

vrijdag 11/01

'Goed bestuur'. Een belangrijke uitdaging voor elke sportorganisatie, maar helaas ook weleens een dooddoener die niet in de praktijk wordt omgezet. Het recente voetbalschandaal of de nog steeds aanslepende Russische dopingsaga tonen dit nogmaals aan. Er is nog werk aan de sportwinkel. Federaties moeten niet alleen zelf het goede voorbeeld geven, ze moeten ook bij hun leden afdwingen dat het sportieve primeert.

Als multisportfederatie die nagenoeg zeventigduizend hobbysporters uit 1360 clubs een volwaardig aanbod wil bieden, heeft Sporta-federatie een bijzondere taak op zich genomen. Onze missie is het om recreatieve sportbeoefening te organiseren 'met als doel om zoveel mogelijk Vlamingen te laten genieten van zowel de lichamelijke inspanning, de ontspanning, de ontplooiing als de sociale contacten die recreatieve sportbeweging genereert'.

Lichaamsbeweging bevordert gezondheid en welzijn. Vandaar dat wij een breed doelpubliek willen bereiken, van peuters tot senioren en in ’t bijzonder de kansengroepen. In sport ziet Sporta-federatie dan ook een krachtig middel tegen de heersende beschavingsziektes en voor de verhoging van het algemeen welzijn.

Dat is ons uitgangspunt, daar gaan we voor. Dat is niet altijd even makkelijk, maar we hebben ons daartoe geëngageerd, dus moeten we het ook dagelijks in de praktijk omzetten. Sport is niet alleen een fysiek gebeuren, maar ook een mentaal. Deelnemers moeten er een prettig gevoel aan overhouden, hun welbevinden moet centraal staan.

Eigenlijk geldt dat ook voor professionele sporters, ook al zijn bij hen in eerste instantie de prestaties van tel. Vlaams minister van Sport Muyters heeft in een code vastgelegd dat er drie belangrijke dimensies zijn: transparantie, democratie en interne verantwoording en controle. De code-Muyters wil 'goed bestuur' stimuleren, een mentaliteit om het steeds beter te willen doen en steeds meer kwaliteit te leveren, wat dus in feite neerkomt op: een sportmentaliteit. Goed bestuur behelst niet alleen woorden, maar ook daden.

Als fair play overboord wordt gegooid, zegt dat iets over (gebrek aan) zelfrespect en het negeren van de essentie van sport, élke sport, ook sporten waarin de commerciële belangen zeer groot zijn

Je goede bedoelingen in woorden in je missie formuleren, is geen garantie op een goede uitvoering. Daarvoor zijn die transparantie, democratie, interne verantwoording en controle nodig. Niet alleen voor de werking van je federatie, trouwens, ook voor het gedrag van je leden.

In de missie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond lezen we de aandacht voor Corporate Social Responsibility, CSR. 'De missie van de KBVB is om via het voetbal de waarden respect, fair play, inclusie, gezondheid, duurzaamheid en opvoeding te promoten in onze Belgische samenleving.' Het voetbalschandaal van afgelopen jaar toonde aan dat die mooie woorden helaas niet altijd (of is het “vaak niet”) in de praktijk worden omgezet. Witwaspraktijken, (al)macht van makelaars bij clubs, matchfixing, mensenhandel,… De minst fraaie kant van de mens komt naar boven als er (veel) geld mee gemoeid is. Het creëren van een duidelijk kader en het opstellen van spelregels voor de voetbalmakelaars is een goede eerste stap. Maar er zal nog meer actie moeten komen om elke vorm van belangenvermenging en normvervaging uit de wereld te krijgen.

'Belangenvermenging' en 'normvervaging' zijn termen die haaks staan op alles wat sport zou moeten zijn: open, transparant, fair, inclusief, duurzaam, respectvol. Als federatie moeten we ernaar streven dat elke aangesloten club die waarden hoog in het vaandel draagt en er ook naar leeft. Als federatie moeten we hier zelf ook op durven toezien, de goede voorbeelden uitdragen en gepast en snel reageren als er tegen gezondigd wordt. Dat is wat een geëngageerde en bekommerde federatie die zichzelf en haar missie respecteert, moet doen. Als de sport in het diepst van zijn wezen wordt getroffen, straalt dit af op iedereen die met sport bezig is. Als de fair play overboord wordt gegooid en alleen het financiële aspect lijkt mee te tellen, zegt dat iets over (gebrek aan) zelfrespect en het negeren van de essentie van sport, élke sport, óók sporten waarin de commerciële belangen zeer groot zijn. Een club, een sporter, een bestuurder, een scheidsrechter,… die dit met de voeten treedt moet eruit,… in het belang van de sport zelf.

Net omdat Sporta (zelf)respect zo belangrijk vindt, engageren we ons om meer dan ooit een inclusief, respectvol en uitgebreid aanbod te blijven garanderen voor al wie dat wil. Sport wordt weleens de belangrijkste bijzaak in het leven genoemd, maar in een sedentaire samenleving waarin meer dan ooit nood is aan gezond bewegen en actief zijn, is het eerder een noodzaak geworden. Het getuigt van 'goed bestuur' dat de Vlaamse overheid dit onderstreept en ondersteunt, het zou van 'goed bestuur' getuigen als alle bonden en federaties hier meer dan ooit werk van (blijven) maken. Wie dat niet doet, verdient een rode kaart.

Sporta-magazine is een uitgave van Sporta-federatie, die deel uitmaakt van de Sporta-groep.