Leef langer, fiets naar het werk

vrijdag 05/05

Rij ik met de fiets naar het werk of zal het toch maar de wagen worden? Een belangrijke vraag die werknemers dagelijks moeten beantwoorden. Om je keuze enigszins te vergemakkelijken, refereren we graag naar recente wetenschappelijke onderzoeken die zwart op wit aantonen dat fietsen naar het werk jouw leven met een stuk kan verlengen. Dagelijks met je tweewieler een afstand van 7,5 km overbruggen, blijkt al voldoende om een positief gezondheidseffect te genereren.  

Jeroen Johan de Hartog zette voor ons de kosten en baten van het fietsen eens op een rijtje. Autogebruikers worden iets meer blootgesteld aan luchtvervuiling dan fietsers, maar deze laatsten ademen meer per minuut waardoor zij het er slechter vanaf brengen. Fietsers zullen door luchtvervuiling 0.8 tot 40 dagen vroeger overlijden dan autobestuurders. Cijfers uit 2008 tonen aan dat er in Nederland 5,5 maal meer verkeersdoden zijn onder de fietsers dan onder de automobilisten en dit per afgelegde kilometer. Fietsers zullen ten gevolge van verkeersongevallen 5 tot 9 dagen sneller sterven. Dus, allemaal de wagen in? Toch beter niet!!

Fietsen zorgt voor fysieke activiteit en dat is waar het de werkende medemens aan ontbreekt. Algemeen wordt aangeraden om minstens 30 minuten matige fysieke activiteit per dag bijeen te sprokkelen en dit minstens 5 dagen per week. Met een dagelijkse trip van 7,5 kilometer (2 x 3,75 km) met een snelheid van 15 kilometer per uur voldoet fietsen naar het werk perfect aan deze norm. Een wissel van auto naar fiets levert maar liefst tussen de 3 en 14 levensmaanden op. 

Door te fietsen naar het werk verlaag je het risico op overlijden door kanker en andere aandoeningen.

Een leuke theoretische oefening van onze Noorderburen, maar hoe zit het in de realiteit? Een recente publicatie van Carlos Celis-Morales geeft alvast een goed idee van wat de verplaatsing van en naar het werk kan doen voor de gezondheid van mensen uit het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor analyseerde hij gegevens van maar liefst 263.540 werknemers. Ze werden onderverdeeld in groepen naargelang hun transportmiddel waarmee ze zich naar het werk verplaatsen, hetzij per fiets, te voet, niet actief of een mix van verschillende transportmiddelen. Gedurende vijf jaar werd bij elke groep de kans op overlijden of op ziektes als hart- en vaataandoeningen en kanker berekend.

In zijn conclusie is Celis-Morales formeel. Te voet naar het werk gaan beschermt tegen hart- en vaatziekten en ook tegen het overlijden hierdoor. Fietsen is echter superieur. Fietsen beschermt nog beter tegen hart- en vaatziekten en het overlijden hierdoor en zorgt tevens voor een lager risico op overlijden door kanker en andere aandoeningen. Verder blijkt dat hoe groter de afstand men aflegt hoe groter het effect op de gezondheid. Een mix van verschillende transportmiddelen werkt ook, men zal minder snel overlijden en ook het voorkomen van kanker daalt hierdoor, doch alleen als een deel van het transport met de fiets gebeurt.

Dat is natuurlijk schitterend nieuws voor de fietsers onder ons en ook voor 2,6% van de 263.540 deelnemers aan de studie. U leest het goed, 2,6%! Fietsen naar het werk is nog niet echt gemeengoed in het Verenigd Koninkrijk. In Vlaanderen doen we het met 10% een stuk beter, maar de Vlaamse overheid wil tegen 2020 maar liefst 20% van het woon-werkverkeer met de fiets zien gebeuren. Een gelijktijdige daling van het aantal wagens op de weg zal verder bijdragen tot een betere luchtkwaliteit met een extra positief effect op de gezondheid.    

Sporta-magazine is een uitgave van Sporta-federatie, die deel uitmaakt van de Sporta-groep.